Eidfjord kyrkje > Dåp
Dåp i Eidfjord

Forespørsel om dåp

Til deg som no har fått eit lite barn, ta kontakt med oss når du ønskjer dåp.  

 

Før fekk kyrkjekontoret informasjon om nyfødde born der foreldre var medlem i Den norske kyrkja. Dette får me ikkje tilsendt automatisk lenger og difor kan me diverre ikkje sende ut personleg informasjon om dåp. Foreldre må difor no sjølv ta kontakt med kyrkjekontoret. Under gudstenestelista på framisda vår finn du informasjon om gudstenester som er aktuelle for dåp. Ved dei fleste gudstenestene (men ikkje alle) er det høve til å ha dåp.


Me ønskjer velkomen til dåp!

 
Vil du lese meir om dåpen har Kirken.no mykje nyttig informasjon på sine nettsider
Les meir om
Dåpsveggen

Me set stor pris på om du vil sende eit bilete av dåpsbornet oss etter dåpen.

I dåpssakrestiet ønskjer me å ha bilete av alle dåpsborna i Eidfjord. Etter som åra går håper me at me får veggene fulle av dåpsbilete. Her kan dåpsbornet (og andre) seinere få eit gjensyn med seg sjølv, søsken, eigne born, eller andre kjente som nydøypt.

Dåpsgåve

Dåpsgåva frå Eidfjord kyrkje er  dåpsduk, ljos og stakje.