Eidfjord kyrkje > Konfirmasjon
Konfirmasjon
 
Flotte konfirmantar frå 2017
 
Konfirmasjon - kyrkja sitt viktigaste ungdomsarbeid
Ordet "konfirmere" tyder "stadfeste", og det er Gud som stadfestar løfta han gav ved dåpen til konfirmanten.

Opplæringa i konfirmasjonstida er ein viktig del av kyrkja sitt arbeid med å oppfylle ansvaret for dei som er døypt.
Unge som ikkje er døypt, kan ta del i programmet for konfirmasjonstida, men dersom dei ynskjer å delta fullt ut i den avsluttande konfirmasjonsgudstjenesta, må dåp finne stad før denne. Konfirmasjonstida definerast som avslutninga av kyrkja sitt dåpsopplæringsprogram.

Undervisninga finn stad i Eidfjord kyrkje omlag annankvar tysdag i kyrkjelydssalen.

Vil du vita meir om konfirmasjonen er det mykje å finna på nettsidene til Kirken.no

Kalender for konfirmantane